-

Banc d'articlesBANC D'ARTICLES D'OPINIÓ

Agroprés, d'acord amb els seus objectius estatutaris, presenta aquesta nova secció d'articles d'opinió sobre temes d'interès i actualitat agrària escrits pels seus socis a títol personal i amb l'aval dels seus coneixements professionals.

Els articles que apareixen en aquesta secció estan destinats als Mitjans de Comunicació en general i es poden difondre total o parcialment citant l'autor i la font: AGROPRÉS.

Per a més informació, recomanem visitar la nostra web: www.agropres.org o enviar un correu electrònic a agropres@gmail.comImportància real dels transgènics en el món

Jesús Domingo Martínez

Com s’està fent habitual, quan a Europa s’acosta la sembra, o fins i tot abans, quan els agricultors han de decidir què sembrar com cultius (cereals o lleguminoses) de primavera, els grups ecologistes emeten notes de premsa i procuren manifestacions en contra del blat de moro OGM (transgènic). Aquest any no podia ser menys i amb motiu de la publicació del 'Informe Anual sobre la situació mundial de la comercialització de cultius modificats genèticament el 2011' trobem a la premsa, contrarestant els informes, les habituals manifestacions contra transgènics. En aquest article vull exposar dos notes de premsa que vaig rebre el mateix dia. No seré jo qui tregui les conclusions, espero siguin els propis lectors. ... +


Menjar carn de conills adults

Toni Roca. Conillòleg

Potser és hora de començar a canviar els hàbits pel que fa al consum de carn de conill. Catalunya és una gran productora de conills, segons la darrera enquesta del MARM, produïm el 30% de l’estat espanyol. També és la primera consumidora d’aquesta exquisida, nudritiva i dietètica carn podent-se estimar entorn als 5 Kg per habitant i any, gaire-bé el doble de la mitjana espanyola ... +


Principals punts de la reforma de la PAC.

Nota de premsa

El comissari europeu d'Agricultura, Dacian Ciolos, va presentar el dia 12 d’octubre els seus projectes legislatius sobre la reforma de la PAC. Aquestes propostes podrien donar lloc a un debat molt acalorat a nivell nacional ja que el Govern espanyol, així com els governs regionals, hauran d’enfrontar-se a noves equacions per a la distribució dels ajuts, de la qual molts podrien sortir perdent. La reforma comporta un canvi en profunditat del règim d’ajudes que regeix actualment en el nostre país com a conseqüència de la desaparició del criteri històric utilitzat per determinar els pagaments per explotació i la introducció progressiva de pagaments uniformes. ... +


Punts principals de la proposta de reforma de la PAC: Pagaments directes i mesures de mercat

Nota de premsa

La Comissió Europea va presentar el passat dia 12 les propostes de quatre reglaments bàsics per al futur de la PAC: i) els pagaments directes, ii) l'Organització Comuna de Mercat (OCM), iii) Desenvolupament Rural i, iv) un reglament horitzontal per el finançament, gestió i seguiment de la PAC. A més, hi ha tres reglaments menors per fer front als acords de transició a la nova normativa. Els principals elements de les propostes en relació amb pagaments directes i mecanismes de gestió de mercat són: ... +


Punts principals de la proposta de reforma de la PAC: Desenvolupament rural

Nota de premsa

La Comissió Europea va presentar el passat dia 12 d’octubre les propostes de quatre reglaments bàsics per al futur de la PAC: i) els pagaments directes, ii) l'Organització Comuna de Mercat (OCM), iii) Desenvolupament Rural i, iv) un reglament horitzontal per al finançament, gestió i seguiment de la PAC. A més, hi ha tres reglaments menors per fer front als acords de transició a la nova normativa. Els principals elements de les propostes en relació amb el Desenvolupament Rural són: ... +


Segons Pelegrí, la nova PAC posa en risc l'activitat agrària i agroalimentària a Catalunya i Espanya

Nota de premsa

Segons una nota de l'DAAM emesa el dia 13 d'octubre, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural, Josep Maria Pelegrí, ha desplaçat a Brussel•les per seguir de prop la presentació de les propostes legislatives de la política agrícola al Parlament Europeu i ha mantingut trobades amb representants de les institucions presents com el director general d'Agricultura i Pesca del Consell de Ministres de la UE, Àngel Boixareu, el secretari d'Estat d'Agricultura del Ministeri d'Agricultura, Medi Rural i Medi Marí, Josep Puxeu , el president del Comitè especial d'agricultura del Consell d'Agricultura i Pesca, Gerorges Babuchowski. ... +


José Graziano da Silva

Jesús Domingo Martínez

A més de nou director general de la FAO Qui és el brasiler José Graziano da Silva? ... +


SECTOR FORESTAL A CATALUNYA

Josep Fatjó-Vilas

A Catalunya, el 80% dels boscos pertanyen al sector privat i la resta a la Generalitat, a la Diputació i als municipis. Per tant, la conservació i gestió depenen del sector privat. Es una realitat que els boscos, des de mitjans del segle XX, han augmentat en superfície i biomassa, tot i els grans incendis, l'abandó d'activitats pròpies del món rural i el descens de l'explotació forestal conseqüència de la crisi que pateix aquest sector. Es difícil trobar nous mercats, però s'han de poder obtenir beneficis dels "subproductes" com son les pinyes, les tòfones, la caça, els bolets, el turisme, etc. ... +


França sí i Espanya no ¿Per què?

Jesús Domingo

Des de fa mesos, tant el sector lacti espanyol com el francès han treballat àrduament amb la seva administració per tirar endavant un decret que establís un contracte obligatori de compra-venda de llet crua i que aquest pogués ser negociat per part de les organitzacions de productors (OPAs ). Tots dos governs ja han publicat dos decrets, el francès el 31 de desembre de 2010 i l'espanyol, el passat dissabte, 2 d'abril. ... +


Francia sí y España no ¿Por qué?

Jesús Domingo

Desde hace meses, tanto el sector lácteo español como el francés han trabajado arduamente con su administración para sacar adelante un decreto que estableciera un contrato obligatorio de compra-venta de leche cruda y que éste pudiera ser negociado por parte de las organizaciones de productores (OPAs). Ambos gobiernos ya han publicado ambos decretos, el francés el 31 de diciembre de 2010 y el español, el pasado sábado, 2 de abril. ... +


El sector de l'ou

Josep Antoni Castelló

Faltant prou feines 9 mesos per a la plena aplicació obligatòria de la normativa europea sobre el benestar de les gallines a l'avicultura de posta, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí -MARM-, les comunitats autònomes i el mateix sector han preparat un "full de ruta" que analitza el procés d'adaptació dels productors. ... +


El sector del huevo

Josep Antoni Castelló

Faltando apenas 9 meses para la plena aplicación obligatoria de la normativa europea sobre el bienestar de las gallinas en la avicultura de puesta, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino -MARM-, las CC.AA. y el propio sector han preparado una "hoja de ruta" que analiza el proceso de adaptación de los productores. ... +


Preguntes que planteja la Comunicació de la CE

Jesús Domingo

La Comunicació de la Comissió sobre la PAC cap a 2020 planteja una infinitat de preguntes". En aquestes pàgines ja hem comentat el text de la "Comunicació de la Comissió Europea sobre la PAC cap a 2020", davant aquesta Comunicació, el Parlament Europeu ha elaborat un document de treball sobre la mateixa. Aquest document és molt interessant ja que formula un gran nombre de preguntes, preguntes que penso agradarà conèixer als nostres lectors, sobre els dubtes que planteja la Comunicació ... +


FUM DEL CAP ...

Josep Antoni Castelló

Per més que en el nostre comentari editorial del mes passat ja vaig tocar un tema d'economia general, aparentment no relacionat amb l'avicultura -encara que sí indirectament-, les circumstàncies en què ens trobem, al començament d'un 2011 que no es presenta massa favorable, justifiquen que tornem a fer el mateix amb altres consideracions de semblant índole. ... +


HUMO DE LA CABEZA…

Josep Antoni Castelló

Por más que en nuestro comentario editorial del mes pasado ya tocamos un tema de economía general, aparentemente no relacionado con la avicultura -aunque sí indirectamente-, las circunstancias en que nos hallamos, al comienzo de un 2011 que no se presenta demasiado halagüeño, justifican que volvamos a las andadas con otras consideraciones de parecida índole. ... +


Un any de crisi agrària i d'absència de solucions reals Un any de crisi agrària i d'absència de solucions reals

Jesús Domingo

El sector agrari no és aliè a la crisi econòmica i financera que viu l'Estat en el seu conjunt, cosa que ha afectat el consum de productes, en l'augment del consum de marques blanques o MDD (Marca del Distribuïdor) pel que fa a la qualitat i a la competència en la cadena alimentària, al increment dels costos de producció i la considerable pèrdua de liquiditat del col•lectiu agrari. A això cal afegir, que els robatoris a les explotacions s'han incrementat, veient-se indefensos els propietaris, i sense que s'hagin millorat les condicions de seguretat en les zones rurals. ... +


Alimentar població i "refredar" el planeta

Jesús Domingo

Representants de les organitzacions agràries i les cooperatives agroalimentàries han coincidit a reivindicar, en la comissió mixta Congrés-Senat sobre canvi climàtic, el paper de l'agricultura per alimentar la població mundial i "refredar" el planeta, per la seva "efecte embornal "de CO2. Així mateix, han demanat que no es criminalitzi a la ramaderia per la generació de gasos d'efecte hivernacle, ni es caigui en la temptació de que serveixi com a excusa per reduir cabanes. ... +


Ho ha aconseguit

Jesús Domingo

Després de diversos intents i diferents versions, la Dieta Mediterrània ha estat reconeguda Patrimoni Cultural de la Humanitat, ahir (16/11/2010) va aconseguir que el Comitè Intergovernamental de la UNESCO la declarés Patrimoni Cultural Immaterial. Des de fa quatre anys la dieta mediterrània buscava la seva inscripció com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Des d'aleshores, el ministeri de Medi Rural i la Fundació Dieta Mediterrània han defensat les excel•lències d'aquesta alimentació, basant-se que comporta beneficis importants per a la salut humana i en conseqüència contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones. ... +


Davant la proposta de la CE per la nova PAC

Jesús Domingo

"Els plans de la Comissió pel que fa a la futura PAC no permeten escometre els reptes que han d'afrontar els agricultors europeus i les seves cooperatives", segons el COPA-COGECA És així que els dirigents agrícoles europeus van acollir favorablement l'objectiu de la Comissió de la UE de disposar d'una Política Agrícola Comuna (PAC) forta en el futur, però han advertit que els nous plans de la Comissió Europea no permeten emprendre els reptes que es se'ls plantegen als agricultors i les cooperatives de la UE. Al contrari, són una amenaça per a la seva competitivitat i la seva viabilitat econòmica. ... +


Un món convuls

Josep Antoni Castelló

No s'espanti nostre lector, ja que no pretenem parlar ni de la "guerra freda" ni de cap cataclisme nuclear. Però si d'una sèrie de circumstàncies que, des d'un punt de vista econòmic, afecten en general al camp i en particular al nostre sector d'activitat, l'avicultura. ... +


UN MUNDO CONVULSO

Josep Antoni Castelló

No se asuste nuestro lector, pues no pretendemos hablar ni de la "guerra fría" ni de ningún cataclismo nuclear. Pero si de una serie de circunstancias que, desde un punto de vista económico, afectan en general al campo y en particular a nuestro sector de actividad, la avicultura. ... +


Els partits polítics defensen el paper estratègic del sector agrari

Nota de premsa

El 28 de novembre se celebren les eleccions autonòmiques a Catalunya i els partits polítics comencen a escalfar motors. El Col•legi de Periodistes de Catalunya va acollir el dilluns 18 d'octubre una taula rodona, organitzada per l'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors Agraris (Agroprés), on els representants dels diferents grups parlamentaris van debatre sobre agricultura i ramaderia, i tot i discrepar en alguns temes van coincidir en defensar el paper estratègic del sector agrari. ... +


ELS INCENDIS DE RÚSSIA I L'ALIMENTACIÓ

Josep Antoni Castelló

Primer va ser la sequera, després els incendis, més tard les estimacions i especulacions al voltant de quant es podien reduir les collites de cereals i, més que res, de blat, i finalment la decisió de prohibir les exportacions. Tot això era el que passava a Rússia i altres països veïns o de la seva àrea d'influència des de començaments d'estiu fins a començaments d'agost, quan la importància dels incendis de les rodalies de Moscou es deia que era tal que no es podia veure el Kremlin des de l'extrem oposat de la seva cèlebre Plaça Roja. ... +


LOS INCENDIOS DE RUSIA Y LA ALIMENTACIÓN

Josep Antoni Castelló

Primero fue la sequía, luego los incendios, más tarde las estimaciones y especulaciones en torno a cuánto se podían reducir las cosechas de cereales y, más que nada, de trigo, y finalmente la decisión de prohibir las exportaciones. Todo esto era lo que pasaba en Rusia y otros países aledaños o de su área de influencia desde comienzos de verano hasta comienzos de agosto, cuando la importancia de los incendios de las cercanías de Moscú se decía que era tal que no se podía ver el Kremlin desde el extremo opuesto de su célebre Plaza Roja. ... +


Tres notícies d'interès

Jesús Domingo

1ra. "Es revisen a la baixa les existències mundials de blat" Una de les dades més significatives de la revisió d'octubre de l'informe del Departament d'Agricultura dels EUA sobre previsions de collites a nivell mundial (WASD) és una revisió a la baixa de les existències mundials de blat de final de campanya en 2010/11. ... +


El primer interessat per aclarir el cas Contador

Jesús Domingo

Davant les declaracions del ciclista Alberto Contador donant a entendre que el seu positiu en clenbuterol ha estat a causa d'haver ingerit carn de boví comprada a Espanya, Asoprovac ha emès la següent nota de premsa. Atès l'interès del tema per als consumidors i per als productors de carn ens ha semblat convenient de donar-li sortida al nostre medi. ... +


Totes les produccions s'estan venent a pèrdues

Jesús Domingo

El passat dia 30, La UNIÓ de Federacions Agràries a (Unió d'Unions en al que està integrada la Unió de Pagesos) van vendre a Madrid els seus productes a un preu just davant les portes del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Els productors han volgut reclamar preus justos i uns aliments més segurs i de millor qualitat. Denunciaven l'abusiu marge comercial amb el que està jugant la gran distribució, que “imposa uns preus ridículs als agricultors i ramaders” segons La Unió, que no cobreixen els costos de producció, i que també perjudica els consumidors, que paguen una quantitat molt superior al valor real del producte que consumeixen ... +


ESTRENYENT LA COTILLA ALS CRIADORS DE POLLASTRES

Josep Antoni Castelló

Quan aquestes línies arribin a les mans dels nostres lectors hem de suposar que una gran majoria d'aquests haurà vist ja el Reial decret sobre protecció del pollastre per a carn que, a l'hora de redactar aquest comentari, a fins de maig, encara no ha sortit publicat en el BOE ... +


ENSENYAR… I APRENDRE

Josep Antoni Castelló

Asseguts enfront de l'ordinador, al retorn de Pamplona, on s'han celebrat les habituals Jornades Professionals de Avicultura —que la seva ressenya es farà en el pròxim nombre de SELECCIONS AVÍCOLES— el quefer de l'última setmana ens ha mogut a la reflexió que volem expressar a través d'aquestes línies ... +


Els agricultors, els ciutadans i la PAC

Jesús Domingo

L'informe, que sota el títol "Percepció Social sobre Agricultura i PAC", ha fet públic el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí, analitza l'evolució a Espanya i Europa de les respostes dels ciutadans a les preguntes contingudes als Eurobaròmetres de la Comissió Europea. Segons aquest estudi, els ciutadans tenen una percepció positiva de l'activitat agrària i de les ajudes necessàries per al seu manteniment ... +


La pujada de l'IVA al camp

Jesús Domingo

Els agricultors i ramaders patiran a partir d'ara un increment de dos punts en l'adquisició dels inputs (al passar l'IVA del 16% al 18% i del 7% al 8%), factures que l'agricultor i ramader no podrà repercutir i, per tant, l'augment de l'IVA va a suposar una elevació preocupant dels costos en l'actual situació de greu crisi de rendibilitat del sector agrari, on sens dubte, a més dels controls de preus en origen per part de la distribució, ha tingut molta responsabilitat l'alça dels costos dels últims anys ... +


Els agricultors haurien de ser pagats per lluitar contra el canvi climàtic

Jesús Domingo

Els agricultors haurien de ser pagats per regenerar el sòl, millorar l'aire i cuidar la biodiversitat, per constituir la primera línia de defensa en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta idea han coincidit a Càceres, en la II trobada internacional d'Amics dels Arbres, trobada en el qual diversos ponents han demanat valorar la labor de l'agricultura com una de les eines principals davant el canvi climàtic. ... +


La comunicació, una assignatura pendent

Jesús Domingo

Durant dos dies, 21 i 22 de juny, s'ha celebrat a Múrcia la "Conferència sobre Agricultura Europea i el creixement intel•ligent, en l'horitzó de l'Estratègia Europea 2020" en la mateixa s'ha buscat reunir "als quals marquen les polítiques" i "rellançar un nou concepte d'agricultura" marcada pel creixement i la intensificació. ... +


LES "MDD" EN ELS MERCATS… I EN L'AVÍCOLA EN PARTICULAR

Josep Antoni Castelló

Molt possiblement, molts de nosaltres, a l'hora d'anar a adquirir un ordinador, un televisor, una dotzena d'ous o qualsevol altre article de consum -domèstic, d'alimentació, etc.-, tenim com una de les principals motivacions la del preu, comprant així el producte "clònic" o la marca de distribució –MDD- que aquell centre comercial té en oferta aquells dies. És a dir, adquirim la marca "oferta" que ens ha conquistat pel seu preu, fent al revés d'un molt conegut escriptor, i reconegut sibarita, que en un rotatiu barceloní no es cansa de repetir setmanalment la marca d'aquell "wiskey" irlandès de la seva elecció... ... +


LAS "MDD" EN LOS MERCADOS… Y EN EL AVÍCOLA EN PARTICULAR

Josep Antoni Castelló

Muy posiblemente, muchos de nosotros, a la hora de ir a adquirir un ordenador, un televisor, una docena de huevos o cualquier otro artículo de consumo -doméstico, de alimentación, etc.-, tenemos como una de las principales motivaciones la del precio, comprando así el producto "clónico" o la marca de distribución –MDD- que aquel centro comercial tiene en oferta aquellos días. Es decir, adquirimos la marca "oferta" que nos ha conquistado por su precio, haciendo al revés de un muy conocido escritor, y reconocido sibarita, que en un rotativo barcelonés no se cansa de repetir semanalmente la marca de aquel "wiskey" irlandés de su elección… ... +


Demostració a Épila . “La III Demostració Internacional de Maquinària d'Aplicació de Fitosanitaris”

Jesús Domingo

Aquesta mostra, organitzada en col•laboració amb el Govern d'Aragó, es va a celebrar el dia 10 de juny de 2010 en la finca La Sínia, en el terme municipal de Épila (Saragossa). La convocatòria ja ha estat publicada en el BOE del dissabte 24 d'abril de 2010, segons la qual el MARM convoca la "III Demostració Internacional de Maquinària d'Aplicació de Fitosanitaris" ... +


El porc i el pollastre més ecològics

Jesús Domingo

Segons un estudi holandès “la carn de porc i pollastre és més amigable amb el medi ambient que la de boví”. Investigadors de la Universitat de Wageningen (Holanda) han comparat la carn de pollastre, porc i boví per a determinar com és la qual resulta més amigable amb el medi ambient. Per a això, han examinat 16 estudis d'avaluació del cicle de la vida de productes animals. ... +


No hi haurà prorroga

Jesús Domingo

El Comissari de Seguretat dels Aliments i Sanitat Animal, John Dalli s'ha mostrat totalment contrari a prorrogar la data en la qual s'haurien d'eliminar definitivament, de totes les granges de posta de la Unió Europea (UE), les gàbies convencionals. Posposar la data del 1 de gener de 2012, data d'entrada en vigor de la prohibició d'aquestes gàbies, seria un pas enrere en el benestar de les gallines de posta. Així de tallant es va mostrar el nou Comissari en la reunió del Consell de Ministres d'Agricultura de la UE, primera a la qual assistia. ... +


Els mitjans de comunicació en temes de seguretat alimentària

Jesús Domingo

Segons una nota de premsa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Plataforma SAM, Seguretat Alimentària i Mitjans de comunicació, ha publicat el seu tercer quadern Monogràfic SAM. El document, en català, es titula "És segur el que mengem? La seguretat alimentària als mitjans de comunicació". I que es pot trobar en: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2927/doc30116.html i resumeix el debat que es va generar en l'acte de presentació de l'Informe SAM 2008 que la plataforma elabora anualment per a analitzar la cobertura periodística sobre temes de seguretat alimentària, tant en termes de salubritat com de proveïment. ... +


Dacian Ciolos ha caigut bé

Jesús Domingo

Després de les seves promeses de gestió de mercat, Dacian Ciolos ha caigut bé en el sector. Ara s'espera que compleixi. ... +


Potencial alimentari de l'agricultura ecològica

Jesús Domingo

Amb els rendiments actuals, l'agricultura ecològica pot alimentar el món, sense precisar ampliar la base agrària, mantenint la fertilitat del sòl, segons indica un estudi publicat recentment d'un grup d'investigadors de la Universitat de Michigan d'EEUU. ... +


GRANGES DE POSTA: INTERESSA NO ADORMIR-SE

Josep Antoni Castelló

Com recordaran els nostres lectors, al llarg dels últims anys ens hem ocupat repetidament de l'entrada en vigor de la Directiva 1999/74, referent al benestar de les ponedores, el 1 de gener del 2012, amb tot el que representa quant a l'obligatorietat de canvi de les actuals gàbies de posta. ... +


GRANJAS DE PUESTA: INTERESA NO DORMIRSE

Josep Antoni Castelló

Como recordarán nuestros lectores, a lo largo de los últimos años nos hemos ocupado repetidamente de la entrada en vigor de la Directiva 1999/74, referente al bienestar de las ponedoras, el 1 de enero del 2012, con todo lo que representa en cuanto a la obligatoriedad de cambio de las actuales jaulas de puesta. ... +


MISCEL.LÀNIA NADALENCA (Traducció al català de Jesús Domingo)

Josep Antoni Castelló

Faltant un mes escàs, al redactar aquestes línies, per a finalitzar l'any, creiem que un succint repàs dels fets esdevinguts en el sector avícola durant el 2009 pot ser d'interès per als nostres lectors. ... +


MISCELÁNEA NAVIDEÑA

Josep Antoni Castelló

Faltando un mes escaso al redactar estas líneas para finalizar el año, creemos que un somero repaso de los hechos acaecidos en el sector avícola durante el 2009 puede ser de interés para nuestros lectores, aunque una visión completa de ello se puede hallar en el índice que se inserta al final de este número, como hemos hecho siempre a lo largo de los 50 años de vida de SELECCIONES AVÍCOLAS. ... +


Agricultura i lluita contra el canvi climàtic

Jesús Domingo

Davant informacions esbiaixades i comentaris que durant el període preparatori del Cimera de Copenhaguen s'estan fent, s'ha arribat a la pelegrina recomanació que “no es mengi carn” per a evitar el Canvi Climàtic (CC), em sembla de certa importància posar l'accent en com s'han reduït considerablement les emissions de gasos d'efecte hivernacle del sector agrícola de la Va unir Europea (UE) des de 1990, i particularment de la ramaderia. Aquesta reducció, mentrestant, contrasta amb l'augment continu de les emissions d'altres sectors de l'economia com per exemple el transport. ... +


Multa i influença aviària

Josep Antoni Castelló

Després d'uns mesos de relativa tranquil•litat en el sector avícola i amb uns preus dels quals no ens podem queixar, tot just començat octubre els mitjans de comunicació generals del país ens sorprenen amb dues notícies a com més impactant per les derivacions que poden tenir per al mateix sector, fent que, en conseqüència, hàgim d'abordar-les en el nostre habitual comentari. ... +


Multa e influenza aviar

Josep Antoni Castelló

Tras unos meses de relativa tranquilidad en el sector avícola y con unos precios de los que no nos podemos quejar, apenas comenzado octubre los medios de comunicación generales del país nos sorprenden con dos noticias a cual más impactante por las derivaciones que pueden tener para el mismo, haciendo que, en consecuencia, tengamos que abordarlas en nuestro habitual comentario. ... +


Per què passen fam?

Jesús Domingo

Es disposa dels coneixements tècnics necessaris per a lluitar contra la fam. Gràcies a la investigació i la inversió econòmica dels països rics, existeix la tecnologia suficient per a acabar amb la fam en el món, però el que no existeix és la voluntat política. És la conclusió a la qual s'arriba després de llegir un comunicat de premsa del COI Agrònoms de Centre i Canàries. ... +


Alimentació i agricultura

Jesús Domingo

Amb una població en constant creixement de la qual se espera un increment d’un 36 per cent en l’any 2050 arribant a 9.100 milions de persones, l’alimentació cobra, si cap, més importància, especialment en moments de crisis com els actuals. ... +


No hi ha riscos per a la salut humana

Jesús Domingo

Ahir, el director general de Producció Agropecuària de la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural de Castella-la Manxa, va confirmar que els animals de la granja de Almoguera (Guadalajara) van morir per influença (grip) aviar del subtipus H7, que únicament es contagia entre aus i no entre humans. ... +


L’AGONIA DEL MON RURAL

Toni Roca / secretari d’Agroprés

El sector agropequari té els anys comptats. El seu desenvolupament es veu condicionat sempre. Quan es troba a prop de nuclis urbans, els serveis tècnics municipals fan complir normatives industrials o urbanes controlades per arquitectes o enginyers industrials que no afavoreixen una estructuració racional del terreny que permeti optimitzar la utilització de l’aigua i la mà d’obra. ... +


LA GENÈTICA AVIAR, UN MONUMENT

Josep Antoni Castelló

Entre l’amplia varietat de temes que solem tractar en SELECCIONS AVÍCOLES, en el seu contingut general i en aquest comentari editorial, sense cap gènere de dubtes la genètica ocupa un dels últims llocs. I com això tal vegada podria sorprendre a algun que recordi aquella afirmació, fart repetida en gairebé tota conferència, que la genètica és un dels 4 pilars —juntament amb l’alimentació, l’allotjament i la sanitat— sobre els quals s’assenta la producció ramadera, volem per una vegada trencar aquest aparent contrasentit. ... +


LA GENÉTICA AVIAR, UN MONUMENTO

Josep Antoni Castelló

Entre la amplia variedad de temas que solemos tratar en SELECCIONES AVÍCOLAS, en su contenido general y en este comentario editorial, sin ningún género de dudas la genética ocupa uno de los últimos lugares. Y como ello tal vez podría sorprender a alguno que recuerde aquella afirmación, harto repetida en casi toda conferencia, de que la genética es uno de los 4 pilares —junto con la alimentación, el alojamiento y la sanidad— sobre los que se asienta la producción ganadera, queremos por una vez romper este aparente contrasentido. ... +


La manifestació a Brussel.les

Jesús Domingo

Estic segur que la majoria de lectors encara guarden en la retina dels seus ulls les imatges retransmeses el passat dia 25 de maig en pràcticament tots els telenotícies. En elles s'apreciava com milers de ramaders, productors de llet, forcejaven amb la policia a Brussel•les durant una manifestació convocada per la European Milk Board (EMB), que va tenir lloc amb motiu de la reunió dels ministres d'Agricultura. Finalment els ramaders es van obrir camí cap a on estava el Consell de Ministres europeus. ... +


Per què 'grip porcina'?

Jesús Domingo

Immerescudament es torna a crear mala premsa per als porcs, encara que com en aquest cas, tenen poc que veure i fins i tot el nom popularitzat per determinar la malaltia és incorrecte. ... +


La UE confirma que la coexistència no causa cap prejudici demostrable

Jesús Domingo

Davant la campanya, unilateralment promoguda, que durant el mes d’abril s’ha anat desenvolupant sobre la utilització o no, en agricultura sobre els avanços que es van produint en el camp de la biotecnologia, em sembla important tenir en compte, contra el que pugui semblar que opina la Unió Europea sobre el tema. Un dels aspectes que s’ataquen és que puguin coexistir els cultius de plantes transgèniques amb el de plantes convencionals. La presenta nota aclareix el tema i buida alguns aspectes que des de certs sectors es pretén no acceptar com vàlids. ... +


Els agricultors espanyols tenen dret als transgènics

Jesús Domingo

El divendres de la passada setmana va arribar una nota de premsa del Col•legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Centre i Canàries en la qual s’apel•lava al dret dels agricultors a utilitzar les noves tècniques i el nous productes. Feia referència explicita a la utilització de les llavors transgèniques. M’ha semblat que està molt bé redactada i arriba, sense que ningú pugui sentir ferit, al fons de la qüestió, és per això que demano sigui reproduïda en la nostra pàgina web. ... +


Com està el sector lacti espanyol?

Jesús Domingo

El sector lacti espanyol consta en l’actualitat de 24.200 explotacions, amb una assignació total de 5.894.000 tones de quota. Aquesta xifra indica una grandària mitja per explotació de 243.000 quilograms, que si bé ha crescut en els últims anys encara és baixa en relació amb la grandària mitja en la UE (Unió Europea) de 285.000 tn, d’acord amb les dades del MARM (Ministeri de Medi ambient Mig Rural i Marí). Per CCAAA (Comunitats Autònomes), hi ha grans diferències: quota mitges per explotació de menys de 150.000 Kg. a A Coruña, Ourense i Pontevedra enfront de mitjanes per explotació de més d’un milió de Kg. a Albacete, València o Múrcia. 7. ... +


Cómo está el sector lácteo español

Jesús Domingo

El sector lácteo español consta en la actualidad de 24.200 explotaciones, con una asignación total de 5.894.000 toneladas de cuota. Esta cifra indica un tamaño medio por explotación de 243.000 kilogramos, que si bien ha crecido en los últimos años todavía es baja en relación con el tamaño medio en la UE (Unión Europea) de 285.000 tn, de acuerdo con los datos del MARM (Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino). Por CCAAA (Comunidades Autónomas), hay grandes diferencias: cuota medias por explotación de menos de 150.000 Kg en A Coruña, Orense y Pontevedra frente a medias por explotación de más de un millón de Kg. en Albacete, Valencia o Murcia. 7 ... +


EL CONSUM "PATRIÒTIC"

Josep Antoni Castelló

Donades les actuals circumstàncies econòmiques, amb la crisi descontrolada a nivell mundial, els polítics d'aquí i d'allà sense posar-se d'acord entorn de les mesures més adequades per a atallar-la i els ciutadans atònits al no entendre que els poden beneficiar els milions d'euros, dòlars o iens que els Governs estan donant als bancs per a solucionar la seva situació d'atur, el consum "patriòtic" torna a estar de plena actualitat. Un excel•lent article, publicat fa poc en El País, així ens ho recordava, a conte de les declaracions d'un Ministre espanyol apel•lant al consum de productes espanyols, en contra dels importats, com una de les solucions per a afavorir l'ocupació i lluitar contra la crisi. ... +


EL CONSUMO "PATRIÓTICO"

Josep Antoni Castelló

Dadas las actuales circunstancias económicas, con la crisis desatada a nivel mundial, los políticos de aquí y de allá sin ponerse de acuerdo en torno a las medidas más adecuadas para atajarla y los ciudadanos atónitos al no entender en que les pueden beneficiar los millones de euros, dólares o yens que los Gobiernos están dando a los bancos para solventar su situación de paro, el consumo "patriótico" vuelve a estar de plena actualidad. Un excelente artículo, publicado hace poco en El País, así nos lo recordaba, a cuento con las declaraciones de un Ministro español apelando al consumo de productos españoles, en contra de los importados, como una de las soluciones para favorecer el empleo y luchar contra la crisis. ... +


L'agricultura intensiva és més sostenible que l’extensiva

Jesús Domingo

Segons un estudi de la Universitat de Wageningen (Holanda), en contra d’un tòpic àmpliament difós, l’agricultura extensiva, amb menors rendiments i una menor utilització de insumos (fertilitzants, fitosanitaris...) per hectàrea és menys sostenible que l’agricultura intensiva. ... +


Márgenes

Josep Antoni Castelló

Según el Diccionario de la Lengua Española, una de las acepciones del término "margen" es la siguiente: "ganancia que se puede obtener en un negocio teniendo en cuenta el precio de coste y el de venta". Y si ahora le añadimos el calificativo de "comercial", todos entendemos que con ello nos referimos a la diferencia que puede haber en un producto, o en un grupo de productos, entre su precio en origen y aquel otro con el que llega al consumidor. ... +


Marges

Josep Antoni Castelló

Segons el Diccionari de la Llengua Espanyola, una de les accepcions del terme "marge" és la següent: "guany que es pot obtenir en un negoci tenint en compte el preu de cost i el de venda". I si ara li afegim el qualificatiu de "comercial", tots entenem que amb això ens referim a la diferència que pot haver en un producte, o en un grup de productes, entre el seu preu en origen i aquell altre amb el qual arriba al consumidor. ... +


Preocupació pel futur dels fitosanitaris en l’agricultura espanyola

Jesús Domingo

Després de l’acord arribat pel Parlament Europeu sobre el Paquet de Fitosanitaris, que suavitza l’acordat al començament de les negociacions, la CCAE es mostra preocupada pel futur dels fitosanitaris en l’agricultura espanyola. ... +


Los productos Bt y los insectos que no son plaga

Jesús Domingo

Durante años los grupos ecologistas mantuvieron la lucha antitransgénicos basandose en los supuestos efectos que estos tenían sobre la mariposa monarca. El argumento se vino abajo cuando un estudio científico llevado a cabo en Méjico y en Estados Unidos demostró que en las zonas donde había campos de maíz Bt la densidad de mariposas monarca aumentaba, contradiciendo claramente a los ecologistas. ... +


Els productes Bt i els insectes que no són plaga

Jesús Domingo

Durant anys els grups ecologistes van mantenir la lluita antitransgènics basant-se en els suposats efectes que aquests tenien sobre la papallona monarca. L’argument es va venir baix quan un estudi científic portat a terme a Mèxic i als Estats Units va demostrar que en les zones on havia camps de blat de moro Bt la densitat de papallones monarca augmentava, contradient clarament les postures ecologistes. ... +


Veure els articles del 2008

Google

www.agropes.org
www

Enllaços


AGROPRES

Powerpoint promocional d'Agroprés!!!

Comissions de treball

L'entrevista

Parlem amb Carles Bernat (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb l'Artur Soldevila (Revista "Joves agricultors")