Activitats de l'Associació

 
 

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, CELEBRADA A CAP ROIG (CALELLA DE PALAFRUGELL) EL DIA 10 DE JUNY DE 2006

Amb la presència de 22 persones, es reuneix l'Assemblea General Ordinària d'AGROPRÉS en una sala del Jardí Botànic de Cap Roig a Calella de Palafrugell el dia 10 de juny de 2006.

A les 12,30 s'inicia l'Assemblea amb la lectura i aprovació de l'Acta de la darrera Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2005.

Tot seguit, el president, presenta l'Informe de les activitats realitzades fent un repàs històric des de l'última Assemblea General Ordinària celebrada a Castelldefels on es determinà celebrar la mencionada Ass. Gral. Extraordinària  en un termini de 6 mesos i en la que sortí elegida la nova Junta Rectora.

Es celebrà la Jornada d'Agroprés a la Fira de Sant Miquel (Lleida) amb èxit. S'ha contractat (fins a finals de maig) a una secretària (Sandra) per tal de posar en ordre els arxius de socis i ha atès diversos afers des de l'antiga seu social a Mundi Prensa.

També s'ha comprat un domini a Internet i posat en marxa la web d'Agroprés: www.agropres.org amb la contractació d'una tècnica (Carlota Bernat) que segueix fent les tasques de actualització i manteniment a partir del que els socis enviem.

Hem participat a FIMA Ganadera (Saragossa) i a la Jornada "els mitjans de comunicació i el Món Rural".

El Comitè Executiu es va fixar un pla de treball en el que cal destacar:

A curt termini.

 • Actualitzar el llistat de socis i dades personals.
 • Realitzar i enviar carnets de soci personalitzats amb fotografia.
 • Posar al corrent temes fiscals i comptables.
 • Establir contactes amb Fires d'interès agrari.
 • Disposar d'una web i correu electrònic.

TOTES AQUESTES ACCIONS HAN ESTAT REALITZADES.

A mig termini.

 • Contactes amb l'ICEA i amb el Col·legi de Periodistes per tal d'aconseguir una seu social estable. (FET).
 • Audiència amb el Conseller d'Agricultura, Cap del Gabinet i Cap de Premsa del DARP. (CONCEDIDA I ANULADA PER CESSAMENT DEL CONSELLER).
 • Jornada de Premsa a Expoaviga. (ACORD AMB EL PRESIDENT JOSEP TARRAGÓ I PROPERA REUNIÓ AMB EL DIRECTOR ANTONI CAMPREDÓ)
 • Nous socis col.laboradors-Patrocinadors. (ADHESIÓ DE L'IRTA)

A llarg termini.

 • Celebració del 20é aniversari d'Agroprés.
 • Incrementar el nombre d'associats.
 • Aconseguir una nova seu social.

El tresorer presenta l'Estat de Comptes a data 31 de maig de 2006, que partint d'un saldo de 4.926,86 euros ha tingut uns ingressos de 1.410,00 euros i unes despeses de 1.754,95 euros, presenta un saldo final de 4.781,91 euros. S'aprova.

Es presenta el pressupost d'enguany amb uns ingressos de 2.550,00 euros que corresponen a l'objectiu de captar nous socis actius i col·laboradors. S'aprova amb un balanç de 7.331,91 euros.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ens ofereix un despatx fix i la possibilitat de disposar de diferents sales i serveis. S'expliquen les gestions realitzades per tal d'aconseguir la nova seu a l'ICEA on també s'hi podria haver anat però a canvi de perdre part de la nostra autonomia. Al Col·legi de Periodistes tot han estat facilitats.

S'aprova el canvi de seu social que a partir d'ara serà:

AGROPRÉS
Rambla de Catalunya, 10 1er.
08007 Barcelona
Tel. 93 412 11 11
Fax.93 317 83 86

e-mail: agropres@agropres.org

Tindrem una secretaria permanent i compartida amb altres associacions i entitats a la Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona amb un servei diari de 9 a 21 hores i podrem disposar del despatx tots els dimarts i divendres a la tarda. Si cal fer alguna reunió o activitat un altra dia i hora, només cal avisar al secretari per tal que ho comuniqui.

Un cop repassats els llistats de socis, enviada una carta de presentació on es demanava l'actualització de dades i girada la quota de soci del 2006 de 30_, el nombre actual de socis que estan al corrent de pagament és de 47. Cal dir que disposem de 66 dades antigues de membres, per tant 19 encara no han tramés les dades actualitzades i és per això que no els podem contabilitzar. Entenem que ja sigui per descuit, per canvi de domicili o per error nostre, aquests 32 antics socis no disposen del carnet. L'Assemblea fa una crida i esperona als assistents perquè contactin amb els socis coneguts o amics, perquè aconsegueixin noves altes i intentin cercar socis col·laboradors. La secretaria disposa d'un conveni per als socis col·laboradors.

La web: www.agropres.org ja està operativa i oberta a tots els associats perquè hi enviïn notes, articles, comentaris, noticies, etc. Es pot utilitzar un correu directe per a fer les trameses per a la web del material que vulgueu difondre: agropres@gmail.com

Aquesta web tindrà més o menys contingut segons les aportacions dels associats. Es per això que l'Assemblea demana la màxima implicació a tots els socis.

Es proposa constituir unes Comissions de Treball formades per 2, 3 o 4 membres, per tal de dinamitzar les diferents activitats.  De moment, les comissions i els membres inicials son:

Comissió de Fires. Encarregada de contactar amb les diferents Fires d'interès agrari per tal d'organitzar alguna activitat: xerrada, jornada, estand, ...

            Josep Ma Nolla           nolla@hbj.udl.es
            Miquel Pascual           pascual@hbj.udl.es
            Josep Fatjó-Vilas        fatjo.vilas@terra.es
            Pere Papasseit          ppt@ediho.es

Comissió de Formació. 

            Miquel Pascual           pascual@hbj.udl.es
            Rosa March                fatjo.vilas@terra.es

Comissió de nous socis. La finalitat principal es la captació de nous membres a Agroprés. També cercar socis col·laboradors que, per mitjà d'un conveni, ens aportin recursos o subvencionin iniciatives per tal de poder realitzar activitats.

            Josep Riera                josepriera@wanadoo.es
            Josep Ma Nolla           nolla@hbj.udl.es

Comissió web Agroprés. La web ja està en marxa. Ara cal omplir-la de contingut , dinamitzar-la i mantenir-la. Tots els associats hem de ser conscients que hi hem de participar, nogensmenys som escriptors i periodistes agraris.

            Carles Bernat             carles.bernat@upc.edu

Comissió de relacions premsa-publicacions. Volem una Agoprés viva, activa i ben relacionada amb la premsa. Ens cal un fons de revistes especialitzades, etc.

            Francesc X. Miarnau  miarnauat@terra.es
            Rosa March               fatjo.vilas@terra.es
            Jordi Sala                 jordisalac@yahoo.es

Totes les Comissions estan obertes a noves incorporacions. Els dies de reunió es poden fixar, sense cap problema, al despatx d'Agroprés a la nova seu tots els dimarts i divendres a la tarda.

Finalment es parla de crear el títol de Soci Honorífic i es presenta al Siscu del Carol com a primer candidat. No s'arriba a un acord i el tema resta pendent.

I sense cap més tema per tractar, a 2/4 de 2 de la tarda, el president aixeca l'Assemblea destacant la notable assistència de socis, excusant-ne d'altres i agraint a l'Antoni Amorós la visita guiada pel Jardí Botànic de Cap Roig prèvia a l'Assemblea.

Cal ressenyar que tots varem gaudir d'un excel·lent "suquet de rap" a l'Hotel Llevant de Llafranc.

Toni Roca

Secretari d'AGROPRÉS

ATENCIÓ: CONSULTEU EL CONTINGUT AL POWER POINTFree Counter
Free Counter

El BLOC d'Agropres!!!


agropes.org www

Enllaços
AGROPRES

Powerpoint promocional d'Agroprés!!!

Comissions de treball

L'entrevista

Parlem amb Francesc Domingo (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb Carles Bernat (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb l'Artur Soldevila (Revista "Joves agricultors")